Comunicate de presă

COMUNICAT

Dezbatere: Fonduri publice pentru tineret

București, 26.04.2016

Centrul pentru Politici Educaționale (CPEdu) în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) a organizat o dezbatere privind fondurile publice alocate pentru activități de tineret, dezbatere găzduită de Fundația pentru Tineret a Municipiului București. Discuțiile au vizat atât alocările pentru tineri realizate conform legii Tinerilor, 350/2006 pentru anul 2016, cât și alte tipuri de finanțare publică accesibile tinerilor.

În debutul evenimentului, Daniela Alexe, președinta Centrului pentru Politici Educaționale a prezentat principalele concluzii ale proiectului “Tineri pentru democrație”. În urma implementării proiectului, prin implicarea a peste 100 de ONG-uri de tineret, s-a reușit constituirea fondului destinat activităților de tineret și creșterea acestuia după cum urmeză, valoarea totală a majorării în toate județele monitorizate fiind de 3,464,000 lei:

  Crestere 2016 Consiliu Local (față de 2015) Creștere C. Județean (față de 2015) Crestere total
Bacau 300,000.00 400,000.00 700,000.00
Constanta 80,000.00 200,000.00 280,000.00
Iasi 1,000,000.00 200,000.00 1,200,000.00
Maramures 54,000 150,000.00 204,000.00
Suceava 100,000.00 0 100,000.00
Timis 815,000 0 815,000.00
Dambovita 0 50,000.00 50,000.00
Mures 0 100,000.00 100,000.00
Brașov 15,000 0 15,000.00
Cluj 0.00
TOTAL 2,364,000.00 1,100,000.00 3,464,000.00

 Andrei Popescu, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, a fost prezent la dezbatere și a reafirmat, în acest context, nevoia de modificare a prevederilor Legii Tinerilor, în direcția clarificări inclusiv a modului de alocare a finanțărilor publice. Acesta a precizat faptul că o nouă lege a Tinerilor, rezultată în urma consultărilor cu societatea civilă ce integrează și concluzii ale proiectului, se află în consultare publică până pe data de 19 mai.

Doamna Daniela Stănculescu, Director al Departamentului pentru cultură, învățământ și turism din cadrul Primăriei Municipiului București, a atras atenția asupra fondurilor alocate tinerilor în afara legii 350/2006, exemplificând prin existența Centrului de Proiecte si Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, care dispune de un buget total de 34 de milioane pentru tineret. Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, a precizat faptul că, la nivelul Municipiului București, nu există însă o metodologie clară și criterii de alocare pentru alegerea partenerilor și activitățile sprijinite în sectorul de tineret, ceea ce contravine principiului transparenței și accentuează nevoia de constituirea fondurilor pentru tineri în baza legii Tinerilor.

Daniela Vișoianu, președinta Coaliției pentru Educație, a atras la rândul său atenția asupra faptului că nu există un studiu de impact real al finanțărilor primăriei Municipiului București și nici o abordare strategică generală.

Proiectul a demonstrat faptul că implicarea tinerilor are un impact puternic însă este nevoie de o asumare a principiilor de bună guvernare la nivelul autorităților publice locale, care să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor.

“La nivelul Capitalei, pentru a asigura respectarea legii Tinerilor, dar și pentru a facilita dialogul și consultarea adecvată a tinerilor de către autoritățile locale, este nevoie de coagulare a asociațiilor de tineret și adresarea punctuală a obstacolelor ce stau în calea dezvoltării tinerilor prin accesul la fonduri publice destinate acestora. Daniela Alexe, președinta Centrului pentru Politici Educaționale.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Link-uri utile:

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Mihai DRAGOŞ

Președinte

Consiliul Tineretului din Romania – CTR

Tel: +40746 259 430

Email: mihai.dragos@ctr.ro

Daniela Alexe

Telefon: 0725777516

Email: daniela.alexe@cpedu.ro

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org


Comunicat

Galați, 6 Aprilie 2016

Primăria Galați s-ar putea alătura autorităților locale care alocă fonduri pentru tineret

 

Reprezentanții Primăriei Galați au anunțat, în sesiunea de consultare organizată în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, că vor începe în perioada imediat următoare discuțiile cu organizațiile de tineret în vederea punerii în aplicare a prevederilor legii tinerilor, referitoare la alocarea de fonduri pentru activități de tineret și înființarea unui consiliu consultativ.

La evenimentul organizat de Centrul pentru Politici Educaționale, Consiliul Tineretului din România și Societatea Academică din România au participat aproximativ 50 de tineri din 10 organizații de tineret, precum și reprezentanți ai Primăriei Galați, ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret din Galați și Brăila, Casei de Cultură a Studenților și ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Discuțiile au vizat în special următoarele articole din Legea Tinerilor, neaplicate până acum în municipiul și județul Galați:

Art. 4 e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală sau locală care gestionează fonduri destinate tineretului;

(…)

Art. 28. – (1) Consiliile judeţene şi Consiliul general al municipiului Bucureşti, precum şi consiliile  locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul

destinat activităţilor de tineret.

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică, de şi pentru tineret,  precum şi aunor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 

În urma observațiilor organizațiilor de tineret prezente, reprezentanții Primăriei și-au asumat că vor începe în perioada imediat următoare consultări cu acestea în vederea aplicării prevederilor menționate.

„Pentru ca tinerii să își poată asuma dezvoltarea comunităților din care fac parte, este important ca autoritățile locale să îi ascultă, să îi implice în decizii și să îi susțină. Plec optimist de la întâlnirea din Galați și sper ca, cel puțin la nivelul primăriei, să vedem în cel mai scurt timp o intrare în legalitate și normalitate în acest sens” – Mihai Dragoș, Președinte CTR

„După implementarea proiectului, multe autorități locale au crescut valoarea fondurilor alocate pentru activități de tineret: Iași, Timiș, Constanța, Brăila, Suceava, Maramureș, ș.a.m.d. Este momentul potrivit ca autoritățile din Galați și Brăila să acorde atenția cuvenită tinerilor din aceste regiuni care, în evenimentele de ieri și azi, au demonstrat interes în implicarea pentru dezvoltarea comunităților lor. ” – Daniela Alexe, Președinte CPEdu

Proiectul ”Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro).

Link-uri utile:

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Mihai DRAGOŞ

Președinte

Consiliul Tineretului din Romania – CTR

Tel: +40746 259 430

Email: mihai.dragos@ctr.ro

Daniela Alexe

Președintă

Centrul pentru Politici Educaționale – CPEdu

Telefon: 0725777516

Email: daniela.alexe@cpedu.ro

 


COMUNICAT

Bucuresti, 4 aprilie 2016

Liderii organizațiilor de tineret, reuniți la București!

Liderii organizațiilor de tineret au discutat cu decidenți de cel mai înalt nivel pe temele menționate, dar și referitor la accesul la educație și abandonul școlar, reglementările privind asociațiile și fundațiile și posibilitățile de finanțare a lor

La seminarul „Dialog cu tinerii privind abordări strategice în activitatea de tineret”, premergător sesiunii formale a Adunării Generale, au participat reprezentanţi din peste 25 de structuri federative de și pentru tineret. Au fost citite mesajele Președintelui României (de către Ligia Deca, Consilier de Stat în Administraţia Prezidenţială – îl puteți citi aici) și Președintelui Senatului României (de către Cristian Cosmin, fost secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului), transmise cu ocazia aniversării a 10 ani de la dobândirea personalității juridice de către CTR, iar liderii organizațiilor de tineret au dezbătut temele din agendă cu Adrian Curaj, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Violeta Alexandru, Ministrul Consultării Publice şi Dialogului Civic și Mihai Lisețchi, secretar de stat în acest minister, Andrei Popescu, Secretar de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Sorin Cîmpeanu, Președintele Consiliului Național al Rectorilor precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției și Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Se pregătesc modificări importante ale legislației în domeniul tineretului

Altă temă majoră de discuții a fost legea tinerilor, o propunere de amendare a acesteia fiind pusă în dezbatere publică de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS). Printre altele, organizațiile de tineret își doresc strategii clare, susținute de bugete corespunzătoare la nivel național și local, pentru susținerea tinerilor în găsirea unui loc de muncă, întemeierea unei familii, achiziționarea sau închirierea unei locuințe și implicarea lor în luarea deciziilor care îi afectează, precum și înființarea de centre de tineret în cadrul cărora aceștia să poată beneficia de programe de formare, consiliere în carieră și alte servicii și programe de informare referitor la drepturile și obligațiile pe care le au. „Peste un sfert din fondurile alocate de primării reședință de județ și consilii județene pentru activități de tineret în 2016 sunt rezultatul direct al eforturilor CTR și al membrilor și partenerilor săi la începutul acestui an și în 2015. Este vorba de finanțări suplimentare de peste 2,5 milioane de lei în 2016 față de 2015, a căror acordare a fost obținută ca urmare a proiectului „Tineri pentru Democrație – Transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, finanțat în cadrul fondului ONG în România. Am folosit această experiență și observațiile venite din partea membrilor și am propus în total câteva zeci de amendamente la propunerea Ministerului, o propunere bună ca direcție, dar cu destul de multe scăpări care pot deveni nocive pentru tineri și organizațiile de tineret, dacă nu sunt corectate.” – Mihai Dragoș, Președinte CTR Organizarea și funcționarea fundațiilor pentru tineret, conduse de delegați ai organizațiilor de tineret din județe, respectiv Municipiul București, fundații care au preluat o parte din patrimoniul care a aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și soarta clădirilor nepreluate nici astăzi, a făcut de asemenea obiect al dezbaterilor. Un raport explicativ complet va fi lansat zilele viitoare, după integrarea concluziilor evenimentului.

Link-uri utile: www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Mihai DRAGOŞ, Președinte Consiliul Tineretului din Romania – CTR

Tel: +40746 259 430 Email: mihai.dragos@ctr.ro

Daniela Alexe

Telefon: 0725777516 Email: daniela.alexe@cpedu.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org


COMUNICAT DE PRESĂ

Runda a patra a sesiunilor de consultare și formare cu tinerii implicați în mediul ONG,

derulată în cadrul proiectului

“Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”

Timișoara, 10 decembrie 2015

 

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România, au organizat în perioada 10-11 decembrie 2015, în Timișoara, a patra rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare cu tinerii, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

Sesiunea de consultare a debutat printr-o discuție între reprezentanți ai autorităților locale, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai mediului asociativ de tineret de la nivelul local, ai federațiilor naționale de tineret și tineri interesați de modul de gestionare al fondurilor publice pentru tineret la nivelul județului Iași, evenimentul fiind găzduit de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).

Tema fondurilor publice alocate tinerilor a devenit una cu atât mai stringentă cu cât proiectul de buget pentru 2016 neglijează drastic sectorul de tineret, bugetul alocat Programelor pentru tineret fiind cu aproximativ 60% mai mic față de anul trecut.

Mihai Dragos, presedintele Consiliului Tineretului din Romania a detaliat problema și a prezentat proiectul în contextul dezbaterii mai largi pe tema finanțării programelor de tineret.

Mihai Vîlcea, Vicepreședinte FITT a felicitat inițiativa proiectului și a prezentat activitatea FITT în domeniul accesării și transparentizării modului de gestionare a fondurilor de tineret.

Robert Kristof, consilier personal al primarului, a asigurat audiența de faptul că tinerii și asigurarea unor resurse suficiente pentru aceștia sunt priorități ale primăriei, prezentând de asemenea modul în care municipalitatea a ajuns să acorde fonduri pentru tineret

La dezbatere a fost prezent și deputatul PSD Catalin Tiuch, care a declarat că este nevoie de o mai bună racordare a tinerilor la realitățile administrației locale precum și de coalizarea organizațiilor de tineret. Tinerii prezenți în sală s-au implicat în dezbatere considerând că autoritățile ar trebui în primul rând să asigure transparența și democratizarea coerentă a modului de alocare a fondurilor.

Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii, a continuat în sala de conferințe a hotelului Pacific, unde tinerii au analizat principalele probleme și bariere pe care le întâmpină în relația cu autoritățile locale pe tema transparenței și a bunei guvernări în alocarea fondurilor.

Sesiunea de formare a avut loc pe data de 11 decembrie. În cadrul acesteia s-au discutat metodologiile de alocare a fondurilor pentru tineret existente și s-a conturat un plan de acțiune pentru implicarea eficientă a tinerilor în procesele decizionale cu privire la fondurile pentru tineret.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Link-uri utile: www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro,  www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Alin – Constantin Filimon

Telefon: 0740 669 553

Email: alin.filimon@cpedu.ro

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

————————————————————————————————


COMUNICAT DE PRESĂ

București, 27.10.2015

Tinerii din România nu sunt încurajați să acceseze fondurile publice destinate lor

Lansarea “Diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor” a găzduit o dezbatere între tineri, reprezentanți ai mediului asociativ de tineret și reprezentanți ai autorităților locale

Marți, 27 octombrie 2015, începând cu ora 10:00, în sala Spațiul Public European a Reprezentanței Comisiei Europene în România, Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului România, a organizat conferința de lansare a “Diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor”, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

Diagnoza a fost realizată la nivelul celor 41 consilii județene și al consiliilor locale aferente celor 46 de municipii reședințe de județ din România, incluzând primăriile de sector din municipiul București, pentru perioada 2012-2015, și include o analiză a situației actuale a gestionării resurselor de tineret la acest nivel, precum și o serie de propuneri de îmbunătățire a modului de gestionare a fondurilor publice de tineret.

Doar 68 dintre autoritățile publice locale contactate au răspuns solicitărilor de informații de interes public transmise în cadrul proiectului. Datele analizate de către CPEdu au evidențiat faptul că doar 2 dintre cei 68 de respondenți au constituit la nivelul structurii interne consilii consultative pentru gestionarea fondurilor destinate tineretului, precum prevede Legea Tinerilor nr. 350/2006, doar 21 au constituit fondul destinat activităților de tineret și doar în cazul a 19 APL pot fi găsite informații despre aceste fonduri (sau alte fonduri alocate pentru activități cu și pentru tineri) pe site-urile acestor instituții. Situația constatată în urma realizării diagnozei este una alarmantă, iar proiectul își propune în continuare aducerea acestui subiect pe agenda publică.

Vom transmite rezultatele diagnozei autorităților publice locale și le vom încuraja să țină cont de ele și de principiile bunei guvernări descrise în cadrul documentelor proiectului, în gestiunea fondurilor de tineret. Sperăm să avem aproape ONGTurile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu și în etapele următoare ale proiectului”, a declarat Daniela Alexe, președinta CPEdu.

În cadrul dezbaterii privind rezultatele diagnozei, au luat cuvântul invitații și participanții reprezentanți ai mediului asociativ de tineret și ai autorităților publice locale și a fost subliniată nevoia de încurajare a implicării tinerilor în procesul decizional de alocare a fondurilor publice destinate acestora, de către APLuri.

Consiliul Tineretului din România susține organizațiile locale care se vor implica în demersuri pentru implementarea legii”, a declarat Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România. De asemenea, acesta a atras atenția asupra lacunelor existente în forma actuală a Legii Tinerilor, nr. 350/2006, menționând că CTR depune eforturi pentru corectarea acestora și completarea prevederilor legii cu norme de implementare.

În continuarea discuțiilor, Ștefan Săndulache, director Direcția pentru Tineret și Sport a Municipiului București, instituție aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, a felicitat inițiativa de realizare a diagnozei și a declarat că susține modificarea legii pentru ca aceasta să prevadă sancțiuni și norme clare de reglementare.

Pentru mai multe detalii cu privire la rezultatele diagnozei și recomandările de acțiuni viitoare, vă invităm să descarcați documentul de pe pagina de internet a proiectului – www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro, la secțiunea Resurse.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

————————————————————————————————


COMUNICAT DE PRESĂ

Iași, 20 Octombrie 2015

Cea de-a doua rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare cu tinerii, din cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, are loc pe 19-20 octombrie la Iasi

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România, organizează în perioada 19 – 20 octombrie 2015, în Iași, a doua rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare cu tinerii, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

Sesiunea de consultare a debutat printr-o discuție între reprezentanți ai autorităților locale, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai mediului asociativ de tineret de la nivelul local, ai federațiilor naționale de tineret și tineri interesați de modul de gestionare al fondurilor publice pentru tineret la nivelul județului Iași.

Invitații care au luat cuvântul în cadrul evenimentului și au intrat în dialog cu tinerii au fost deputații Petru Movilă, Viorel Blăjuț, consiliera deputatei Cristina Nichita, Georgiana Melenciuc și Bogdan Abălași, subprefect al județului Iași. Discuțiile au fost moderate de Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România și Mircea Meriacri, monitor local în cadrul proiectului.

În cadrul discuțiilor, invitații au asigurat tinerii de sprijinul lor și și-au luat o serie de angajamente. Domnul deputat Petru Movilă a subliniat necesitatea existenței unor fonduri alocate exclusiv tinerilor, pentru asociații de tineret și activități de tineret. În același timp, domnul deputat Viorel Blăjuț și-a exprimat disponibilitatea pentru susținerea unei inițiative legislative pentru corectarea lacunelor existente în Legea tinerilor, legea 350/2006. De asemenea, a fost sugerat și un parteneriat între asociațiile de tineret și Asociația Municipiilor din România și cea a Consiliilor Județene în vederea îmbunătățire a gradului de acces al tinerilor la fondurile destinate lor.

Bogdan Abălași a subliniat importanța consultării tinerilor și și-a luat un angajament de a constitui un consiliu consultativ funcționl în vederea dezvoltării unei comunități de ONGT-uri care să participe permanent la sesiunile de consultări atât cu Instituția Prefectului, cât și cu celelalte instituții din Administrația Publică Locală.

Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii, a continuat în intervalul 15:00 – 20:00 în sala de conferințe a hotelului Amadeo din Iași, unde tinerii au dezbătut principalele probleme și bariere pe care le întâmpină în relație cu autoritățile locale pe tema transparenței și a bunei guvernări în alocarea fondurilor, iar astăzi, 20 octombrie, urmează să fie discutate metodologiile de alocare a fondurilor pentru tineret existente și va fi stabilit și un plan de acțiune pentru implicarea eficientă a tinerilor în procesele decizionale cu privire la fondurile pentru tineret, în cadrul sesiunii regionale de formare.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Link-uri utile:

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Alin – Constantin Filimon

Telefon: 0740 669 553

Email: alin.filimon@cpedu.ro

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

————————————————————————————————


COMUNICAT DE PRESĂ, 14 mai 2015

 Mai multă transparență privind fondurile publice de tineret

 Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Consiliul Tineretului din România și Societatea Academică din România, a lansat proiectul “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

 Cristian Cosmin, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului s-a angajat să lucreze alături de Consiliul Tineretului din România la normele de aplicare ale Legii Tinerilor, astfel încât cadrul în care fondurile publice pentru tineri și organizații de tineret să fie alocate pentru obiective clare, într-o manierp transparentă și care să asigure relevanța pentru tineri. Acesta a anunțat, de asemenea, că Ministerul Tineretului și Sportului și Consiliul Tineretului din România urmează să colaboreze în vederea elaborării de Strategii Județene de Tineret, inițiativă menită să asigure aplicarea Strategiei Naționale pentru Tineret la nivel local. În vederea atingerii acestor obiective se va apela la sesiuni de consultare locală și națională și activități de cercetare în vederea facilitării procesului de luarea a deciziilor și vor fi folosite inclusiv informațiile și sugestiile rezultate în cadrul proiectului lansat.

 În cadrul discuțiilor au participat de asemenea invitați ai instituțiilor care gestionează fonduri publice destinate tinerilor și organizațiilor de tineret. Aceștia au prezentat stadiul actual al problematicii gestionării fondurilor pentru tineret la nivelul autorităților naționale și locale și au evidențiat limitele abordărilor actuale precum și nevoia implicării tinerilor în procesele decizionale privind gestionarea acestora. Au fost de asemena trecute în revistă o serie de nevoi ale tinerilor ce urmează a fi abordate de către cele trei organizații partenere atât prin proiectul lansat cu această ocazie cât și prin alte inițiative complementare.

 Proiectul ”Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

 Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) a luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura organizație nonguvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea proceselor de dezvoltare, implementare și evaluare de politici publice fundamentate cu impact în domeniul educației.

 Pentru mai multe detalii contactați:

Mihai DRAGOȘ

Președinte CTR

Telefon: 0746 259 430

Email: office@ctr.ro

Alin – Constantin FILIMON

Manager proiect CPE

Telefon: 0724 520 328

Email: alin.filimon@cpedu.ro

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

————————————————————————————————


COMUNICAT DE PRESĂ

București, 13.05.2015

Centrul pentru Politici Educaționale lansează proiectul

Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului România, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” vă invită Joi, 14 mai 2015, la conferința de deschidere a proiectului. Evenimentul se va desfășura la Reprezentanța Comisiei Europene în România, parter, sala Spațiul Public European, strada Vasile Lascăr, nr. 31, sector 2, începând cu ora 10:00 și va reuni persoane implicate sau interesate în politicile de democratizare la nivel local, cu precădere în ce privește gestionarea transparentă a fondurilor publice destinate tinerilor.

În cadrul discuțiilor, invitații vor prezenta stadiul actual al problematicii gestionării fondurilor pentru tineret la nivelul autorităților locale și vor evidenția limitele abordărilor actuale precum și nevoia implicării tinerilor în procesele decizionale privind gestionarea acestora.

Proiectul are drept obiective: creșterea transparenței privind gestionarea fondurilor pentru tineret la nivel județean și local și creșterea capacității de accesare și de implicare în luare deciziilor privind aceste fonduri de către ONGurile de tineret.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) a luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura organizație non-guvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea proceselor de dezvoltare, implementare și evaluare de politici publice fundamentate cu impact în domeniul educației.

Link-uri utile:

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:

Alin – Constantin Filimon

Telefon: 0724 520 328

Email: alin.filimon@cpedu.ro

Pentru  informaţii  oficiale  despre  granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

———————————————————————————————

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sesizari

  • Vreau să fac o sesizare! alarms

    Ai remarcat o neregulă în gestionarea fondurilor de tineret la nivel local? Vrei sa te implici? Fă o sesizare.

Parteneri

Arhiva

May 2024
M T W T F S S
« Mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Status

SONDAJ

Sunteți mulțumit/ă de modul de gestionare a fondurilor destinate tinerilor la nivel local?

View Results

Loading ... Loading ...

NEWSLETTER

Abonează-te